Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o tym, jak ekologicznie pryskać ogórki
Polecane

Co to jest certyfikat ekologiczny?

Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć karierę w sektorze ochrony środowiska, czy też jesteś zainteresowany dalszym kształceniem w tej dziedzinie, możesz zadać sobie pytanie, czym jest certyfikat ekologiczny. Certyfikat ekologiczny to kwalifikacja, która stanowi dowód Twojego zaangażowania w ochronę środowiska. Istnieje kilka różnych kursów, w których możesz wziąć udział, które mają na celu spełnienie wymagań certyfikatu ekologicznego.

Wymagania wstępne

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem starającym się o certyfikat, czy też profesjonalistą w tej dziedzinie, musisz mieć odpowiednie wymagania wstępne. Możesz nie być w stanie ukończyć zalecanej sekwencji kursów bez posiadania wszystkich wymagań wstępnych lub możesz zostać usunięty z programu, jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań.

Wśród warunków wstępnych dla certyfikatu ekologicznego jest silne tło w biologii. Uniwersytet Maryland oferuje kilka kursów, które mogą być wykorzystane do przygotowania się do certyfikatu ekologicznego. Na przykład, studenci biorący udział w Biologii 111 lub 290 mogą być dobrze przygotowani do wzięcia udziału w kursach takich jak BIOL 342 Ecology lub BIOL 334 Microbiology.

Ponadto, studenci biorący udział w kursie Biology 340 mogą uznać ten kurs za przydatny do zbadania zagadnień takich jak interakcje wielogatunkowe i adaptacje do środowisk morskich. Podobnie, studenci biorący udział w Biologii 340 lub Biologii 380 mogą uznać ten kurs za korzystny, gdy badają zagadnienia takie jak eksploatacja dzikich zwierząt przez człowieka.

Dodatkowo, studenci zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ekologicznego mogą chcieć studiować ewolucyjną teorię gier. Kurs obejmuje podstawowe pojęcia ewolucyjnej teorii gier, takie jak gry symetryczne, równowaga Nasha i altruistyczna kara.

Kurs analizuje również ewolucję, wzrost populacji i zachowania społeczne. Ponadto, obejmuje ekologiczne podstawy regulacji dzikiej przyrody – cytat ten jest konsekwencją analiz redakcji strony aloes-zdrowie-uroda.pl.

Kurs bada również kwestie takie jak prawo stanowe, federalne i międzynarodowe. Studenci mogą również chcieć uczestniczyć w klasie Environmental Journalism, która zapewnia wprowadzenie do pisania o środowisku. Klasa ta obejmuje wykłady i wycieczki terenowe. Jest również oferowany dla studentów studiów licencjackich i absolwentów.

Osoby, które chcą uzyskać certyfikat ekologiczny powinny spotkać się z doradcą, który pomoże im zaplanować kierunek studiów i przygotować się do ukończenia studiów. Doradca będzie mógł również pomóc im w przygotowaniu się do możliwości kariery zawodowej.

BREEAM

Certyfikat ekologiczny BREEAM jest certyfikatem odzwierciedlającym minimalny wpływ projektu i zarządzania budynkiem na środowisko naturalne. Jest to międzynarodowo uznawany certyfikat wydajności budynku. Stosowany jest do pomiaru zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców oraz redukcji kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynku.

BREEAM zyskał silną reputację w Wielkiej Brytanii i Europie. Jego standardy zachęciły do upowszechnienia certyfikacji BREEAM na całym świecie. Przyczynił się również do zmniejszenia ilości odpadów budowlanych i emisji gazów cieplarnianych.

BREEAM to system oceny wydajności budynku, który został opracowany przez Building Research Establishment. Jest on wykorzystywany przez projektantów i kierowników projektów do oceny wydajności budynków. System oceny składa się z dziesięciu kategorii. Każda kategoria ma swoje własne punkty odniesienia i cele. Ogólna ocena jest uzyskiwana poprzez dodanie wyników każdej kategorii do wyniku ważonego. Ogólny wynik otrzymuje następnie ocenę Breeam.

BREEAM rozszerzył się ze swojego początkowego skupienia na nowych budynkach na etapie budowy na pełny cykl życia budynków. Obecnie jest on szeroko stosowany przez zespoły projektowe i zarządców na całym świecie w celu poprawy wydajności budynków.

Certyfikacja BREEAM jest również wykorzystywana przez zarządców portfeli do monitorowania wydajności budynków w ramach ich portfela. Może być również wykorzystywana do redukcji kosztów i poprawy komfortu użytkowników. Ponadto pomaga przyciągnąć najemców, którzy chcą mieć „zielone” mieszkania.

BREEAM zapewnia równe szanse, w których wszystkie budynki mogą konkurować. Dzięki temu deweloperzy mogą zwiększyć wartość swoich gotowych nieruchomości. BREEAM daje im również ramy do zapewnienia, że ich budynki spełniają cele zrównoważonego rozwoju.

Oprócz korzyści ekonomicznych, certyfikacja BREEAM jest również korzystna dla świadomości społecznej i PR. Certyfikacja BREEAM promuje zdrowy styl życia, zmniejsza ilość odpadów budowlanych i emisję dwutlenku węgla podczas eksploatacji, a także zwiększa komfort użytkowników. Może również poprawić trwałość budynku i obniżyć koszty jego eksploatacji i utrzymania.

TRUE Zero Waste

Wśród najbardziej kompleksowych programów certyfikacji zero odpadów na świecie, certyfikat ekologiczny TRUE Zero Waste jest obowiązkowym elementem dla firm, które chcą zmniejszyć ilość odpadów i poprawić swój ślad środowiskowy. Certyfikat ten pozwala firmom stać się bardziej efektywnymi pod względem wykorzystania zasobów i zdobyć serca konsumentów.

TRUE to program certyfikacji zero odpadów administrowany przez Green Business Certification Inc (GBCI). Certyfikacja jest dostępna dla firm na całym świecie.

Firmy mogą uzyskać certyfikat TRUE, jeśli spełniają minimalne wymagania programu. Przeciętny obiekt TRUE w ciągu jednego roku kieruje 90 procent swoich odpadów na składowisko. Oznacza to, że zaoszczędzili miliony dolarów na opłatach za wywóz śmieci i uzyskali dochody z operacji odzyskiwania zasobów.

TRUE stosuje podejście systemowe, które koncentruje się na praktykach i politykach. Pracuje również nad przeprojektowaniem procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia ilości odpadów. Strategie te zmniejszają ilość śmieci, zanieczyszczenie środowiska oraz koszty operacyjne. Pomaga to również organizacjom w redukcji gazów cieplarnianych i generowaniu przychodów.

Aby uzyskać certyfikat TRUE, firmy muszą się zarejestrować i przedłożyć dokumentację wykazującą, że spełniły wymagania. Muszą również przygotować narracje, aby wykazać, że spełniły wybrane punkty.

Doradca TRUE może poprowadzić przedsiębiorstwa przez ten proces. Ci profesjonaliści są przeszkoleni w zakresie praktyk zero odpadów i rozumieją wymagania certyfikatu ekologicznego TRUE Zero Waste. Mogą oni następnie przeprowadzić organizację przez proces certyfikacji.

Certyfikat ekologiczny TRUE Zero Waste jest kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić swój ślad ekologiczny i zwiększyć swoją konkurencyjną przewagę marketingową. Certyfikat dodaje wiarygodności wysiłkom na rzecz eliminacji odpadów i przyspiesza zwrot z inwestycji.

TRUE został doceniony przez wiele firm, w tym Colgate-Palmolive, która przyznała certyfikat 17 zakładom produkcyjnym w dziewięciu krajach na czterech kontynentach.

Inne krajowe programy certyfikacji środowiskowej budynków

Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem komercyjnym, czy osobą prywatną, masz do dyspozycji szereg krajowych programów certyfikacji środowiskowej budynków. Mogą one być świetnym sposobem na promocję Twojej nieruchomości i zaoszczędzenie pieniędzy na kosztach energii. Wybór systemu certyfikacji zależy od Twojego budżetu i celów projektu. Oto niektóre z najbardziej popularnych programów:

Metoda oceny środowiskowej (BREEAM) Building Research Establishment’s (BRE) to pierwszy na świecie system oceny zielonych budynków. Opracowany przez brytyjskich ekspertów z dziedziny budownictwa, BREEAM stanowi kompleksowy standard, który ocenia wpływ budynków na środowisko w całym cyklu życia. Jest on stosowany przez architektów, inżynierów, firmy budowlane i właścicieli nieruchomości, aby pomóc w budowie zrównoważonych budynków.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) to system oceny zrównoważenia dla rynków wschodzących. Jest to aplikacja internetowa, która pomaga deweloperom budować budynki efektywnie wykorzystujące zasoby. Angażuje również deweloperów, finansistów, organy regulacyjne i właścicieli budynków.

Program EDGE został opracowany w celu uproszczenia procesu certyfikacji zielonych budynków. Jest to uniwersalny standard, który może być stosowany zarówno w nowym budownictwie, jak i w istniejących projektach. Dostarcza również informacji na temat najbardziej opłacalnych opcji oszczędzania energii i wody w budynkach.

W USA ENERGY STAR to wspierany przez rząd program, który pomaga konsumentom zidentyfikować energooszczędne produkty i instalacje. Został on stworzony w 1992 roku i jest administrowany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

Program certyfikacji jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) promuje stosowanie produktów konsumenckich i materiałów budowlanych o niskiej emisji zanieczyszczeń. Wymaga on corocznej ponownej certyfikacji i kwartalnego monitorowania jakości.

Program BCA Green Mark ocenia budynki pod względem wydajności energetycznej, jakości środowiska wewnętrznego i wydajności wodnej. Program jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i zapewnia deweloperom zachęty pieniężne.

Kursy, które mogą wspólnie spełniać wymagania

Wybór odpowiedniego kursu dla certyfikatu ekologicznego może być mylący, ale ESF oferuje wiele opcji dla studentów szukających wiedzy o środowisku. Od Environmental Health minor do Native Peoples and the Environment minor, będziesz w stanie znaleźć kursy, które spełnią twoje wymagania.

ES 123 Sustainability in Action I: The Science of Sustainability jest klasą, która bada jak nauka o zrównoważonym rozwoju odnosi się do rzeczywistego świata. Ma na celu zaangażowanie studentów w złożoność kwestii środowiskowych i przygotowanie ich do zrozumienia roli edukacji ekologicznej. Łączy w sobie lektury, dyskusje online i pracę w terenie. Kurs ten jest oferowany w koordynacji z Campus Eco-Reps Program, i jest to wymagany kurs dla studentów dążących do uzyskania certyfikatu w Sustainability.

ES 123 Sustainability in Action II: The Next Generation to zajęcia, które opierają się na poprzednim kursie. Bada, jak różne podejścia społeczne i dyscyplinarne mogą być wykorzystane do zrozumienia i rozwiązania wyzwań środowiskowych. Klasa bada również, jak nowe rozwiązania polityczne mogą być tworzone w celu stworzenia bardziej zrównoważonego świata.

ES 124: Sustainability in Action II: The Next Generation to ekscytujący, roczny program, w którym studenci pracują nad projektami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w realnym świecie. Opiera się on na ES 123 Zrównoważony rozwój w działaniu I i jest oferowany w połączeniu z programem Campus Eco-Reps.

Klasa Urban Environmental Planning and Policy bada, jak kwestie środowiskowe mogą być rozwiązywane w realnym świecie. Studenci nauczą się analizować dane pierwotne i wtórne oraz formułować zalecenia dla lokalnych urzędników. Będą również badać rolę opinii publicznej i polityki w określaniu wyników polityki. Jest to kurs interdyscyplinarny, który wymaga od studentów uczestnictwa w grupach fokusowych, prowadzenia wywiadów indywidualnych oraz analizy danych pierwotnych i wtórnych.