Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o tym, jak ekologicznie pryskać ogórki
Ciekatowski

Dlaczego powinieneś żyć ekologicznie

Niezależnie od tego, czy szukasz mieszkania w ekologicznej społeczności, czy po prostu chcesz pomóc w ochronie planety, istnieje wiele sposobów na ekologiczne życie. Jest wiele powodów, aby zmniejszyć swój ślad węglowy, kompostować i cieszyć się życiem w społeczności, która jest wypełniona zielonymi przestrzeniami.

Kompostowanie

Tworzenie kompostu to sposób na zmniejszenie śladu węglowego i oddanie się planecie. Jest to również jedna z najbardziej zrównoważonych metod zarządzania odpadami.

Kompostowanie to naturalny proces, który rozkłada odpady organiczne na bogatą w składniki odżywcze glebę. Zwiększa on również ilość wody, która może być zatrzymana w glebie. Dzięki temu rośliny mogą łatwiej rosnąć. Zmniejsza również zapotrzebowanie na nawozy chemiczne i pestycydy. Może być stosowany do budowy terenów podmokłych, rekultywacji strumieni i pokrycia składowisk odpadów.

Kompostowanie pomaga również zmniejszyć emisję metanu ze składowisk. Metan jest silnym gazem cieplarnianym. Ponadto, kompostowanie zmniejsza odpływ wody z nawozów chemicznych i pestycydów do oceanu.

Proces kompostowania uczy Cię o cyklach życia. Obejmuje to cykl wzrostu, rozkładu i odrodzenia – fragment ten jest manifestacją pracy zespołu redakcyjnego portalu . Jest to ważna część nauki o zrównoważonym życiu.

Kompostowanie jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie śladu węglowego i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dzieje się tak dlatego, że zmniejsza ilość śmieci, które trafiają na wysypiska. Zmniejsza również ilość odpadów, które są transportowane i spalane w spalarniach. Zmniejsza również zapotrzebowanie na środki chemiczne do zwalczania szkodników i bakterii w naszym systemie wodnym.

Kompostowanie może również zapewnić korzyści zdrowotne dla ludzi. Wielu ekspertów ds. zdrowia stwierdziło, że stosowanie mniejszej ilości chemicznych pestycydów może być korzystne dla zdrowia ludzi. Jednak nadal istnieją pewne dowody na to, że pestycydy mogą powodować raka.

Kompostowanie jest sposobem na zmniejszenie ilości śmieci, które trafiają na wysypiska i tworzą środowisko beztlenowe. Ten brak tlenu prowadzi do rozkładu odpadów i uwalniania gazu metanowego. Gaz ten jest 25 razy bardziej wydajny w przechwytywaniu ciepła niż dwutlenek węgla.

Szacuje się, że gdyby wszystkie odpady na składowiskach były kompostowane, można by zaoszczędzić około 60 milionów ton odpadów rocznie. Jest to również doskonały sposób na wzbogacenie gleby dla roślin. Jest to również opłacalny sposób na poprawę zdrowia.

Kompostowanie jest idealnym sposobem na recykling niektórych produktów spożywczych. Pomaga również stworzyć bogatą w składniki odżywcze substancję wzmacniającą glebę, która może być wykorzystywana do kształtowania krajobrazu, budowy terenów podmokłych i rekultywacji strumieni.

Zmniejszanie śladu węglowego

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy, czy podróżujesz, możesz zmniejszyć swój ślad węglowy, żyjąc ekologicznie. Robiąc kilka prostych rzeczy, możesz zmienić świat na lepsze.

Ślad węglowy to ilość gazów cieplarnianych, które wytwarzasz w ciągu przeciętnego roku. Zależy on od wielu czynników, w tym konsumpcji żywności, transportu i zużycia energii w domu.

W Wielkiej Brytanii domy odpowiadają za 15 procent emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzaj do swojego domu ekologiczne ulepszenia, takie jak izolacja ścian w celu zatrzymania ciepła w zimie.

Kiedy podróżujesz, spróbuj użyć samochodu hybrydowego lub skorzystać z samolotu. Jazda bez samochodu przez rok pozwoli zaoszczędzić 2,6 tony dwutlenku węgla, co odpowiada lotowi transatlantyckiemu w obie strony.

Najlepszym sposobem na zmniejszenie swojego śladu węglowego jest edukacja. Możesz to zrobić poprzez czytanie, uczenie się od innych ludzi i tworzenie sieci kontaktów. Istnieje wiele organizacji i instytucji, które są zaangażowane w redukcję swojego śladu węglowego.

Innym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego jest recykling. Możesz poddać recyklingowi papier, plastik, a nawet elektronikę. Możesz również rozważyć zakup przedmiotów, które zużywają mniej energii, takich jak akumulatory.

Innym prostym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego jest jedzenie mniejszej ilości mięsa i ryb. Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego wymaga dużo energii i ziemi. Jeśli możesz, wybieraj mięso z lokalnych źródeł.

Jedzenie diety opartej na roślinach może również obniżyć Twój ślad węglowy. Żywność organiczna jest uprawiana bez użycia chemicznych pestycydów. Jeśli jesteś miłośnikiem mięsa, zamień swoje mięsne posiłki na kilka wegetariańskich w tygodniu.

Ważne jest również, aby pamiętać, że nawet najmniejsza zmiana może mieć duży wpływ. Podejmując małe kroki w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego, możesz pomóc zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uczynić świat lepszym miejscem.

Możesz zrobić jeszcze więcej, aby zmniejszyć swój ślad węglowy, w tym
zmienić dostawcę energii na niskoemisyjnego lub kupić samochód hybrydowy lub elektryczny. Te proste kroki mogą pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze, prowadzić zdrowszy tryb życia i przeciwdziałać zmianom klimatu.

Kalkulator śladu węglowego może pomóc Ci w określeniu Twojego własnego śladu. Mossy Earth oferuje świetne narzędzie do tego celu. Możesz również znaleźć lokalne grupy, które pomogą Ci się zaangażować i dowiedzieć więcej.

Życie w społeczności z dużą ilością terenów zielonych

Kilka badań wykazało, że życie w społeczności z dużą ilością terenów zielonych jest dobrym powodem, by żyć ekologicznie. Badania nad przestrzenią zieloną i zachorowalnością wykazały ochronne związki z otyłością, ciśnieniem krwi i chorobą wieńcową. Jednak korzyści zdrowotne wynikające z terenów zielonych nie są w pełni poznane. Najnowsze badanie stara się wypełnić tę lukę w wiedzy.

W badaniu wykorzystano duży i niedawno zebrany zbiór danych, aby zbadać związek między zdrowiem a przestrzenią zieloną. Analiza porównała wpływ terenów zielonych na zdrowie w różnych grupach wiekowych. Oceniono również rolę przestrzeni zielonych w różnych środowiskach miejskich i wiejskich. W badaniu wzięło udział 250 782 respondentów, którzy byli zarejestrowani w 104 praktykach ogólnych. Do badania wykorzystano kilka baz danych.

Zastosowano logistyczny model wielopoziomowy w celu kontroli cech socjodemograficznych, miejskości i cech na poziomie obszaru. Model ten został dostosowany do wpływu wieku, palenia tytoniu i poziomu obszaru PM10 (cząstki stałe poniżej dziesięciu mikrometrów). Został on również dostosowany do efektów mylących płci. Modele zostały dopasowane w celu zbadania związku między kwartylami dostępności przestrzeni zielonej na poziomie obszaru a ryzykiem śmiertelności.

W badaniu stwierdzono, że istniał istotny związek między odsetkiem terenów zielonych w sąsiedztwie respondenta a jego postrzeganym ogólnym stanem zdrowia. Nie było jednak związku między przestrzenią zieloną a śmiertelnością z powodu raka płuc. Wyniki sugerowały jednak, że ogólny związek był silniejszy dla niższych grup społeczno-ekonomicznych.

W badaniu stwierdzono również, że liczba terenów zielonych dostępnych w sąsiedztwie respondenta była związana ze statusem socjoekonomicznym dzielnicy. Dzielnice o niższym statusie charakteryzowały się mniejszą ilością terenów zielonych i wyższym odsetkiem deprywacji. Może to wpływać na zdrowie mieszkańców danej dzielnicy, ponieważ mogą oni nie mieć zasobów, aby wyprowadzić się ze swojej dzielnicy na bardziej zielone tereny.

Badanie to sugeruje, że przestrzeni zielonej należy nadać większe znaczenie w polityce planowania przestrzennego. Podkreśla również korzyści zdrowotne płynące z przestrzeni zielonej dla wszystkich grup wiekowych, w tym młodzieży. Jednak silna densyfikacja i niekontrolowany rozwój miast może utrudnić mieszkańcom dostęp do przestrzeni zielonej.

Dołączenie do trendu „Go Green”

Kilka dużych firm poważnie traktuje trend „Go Green”. Firmy takie jak Starbucks, McDonald’s, Target i Whole Foods podejmują inicjatywę zmniejszenia zużycia energii. Firmy te współpracują z organizacjami ekologicznymi i wdrażają przyjazne środowisku praktyki biznesowe. Firmy te były w stanie poprawić swoją reputację biznesową i przyciągnąć więcej konsumentów poprzez przyłączenie się do ruchu ekologicznego.

Firmy takie jak Target, Whole Foods i Tesco wprowadzają małe zmiany, takie jak oferowanie papierowych toreb, aby zachęcić kupujących do zabierania do domu przedmiotów nadających się do recyklingu. Firmy te poczyniły również znaczące inwestycje w recykling i energię wiatrową.

Firmy takie jak Sony Pictures Entertainment zdołały zmniejszyć ilość materiałów opakowaniowych o 11%. Przeprojektowały również opakowania swoich 32-calowych ekranów telewizyjnych, aby zwiększyć zrównoważony rozwój. Firmy te zaczęły również skupować swoje stare urządzenia i przywracać je do użytku.

Niektóre z korzyści płynących z przejścia na ekologię to lepsze utrzymanie pracowników, wyższe morale i niższe koszty operacyjne. Firmy te mogą również cieszyć się przewagą konkurencyjną. Firmy te mogą również kwalifikować się do ulg podatkowych i rabatów.

Ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z potrzeby zrównoważonego życia, wiele osób zaczęło włączać „zielone” praktyki do swojego codziennego życia. Niektórym osobom może nie być łatwo zacząć dokonywać bardziej ekologicznych wyborów, ale z czasem się do tego dostosują.

Niektóre z największych firm na świecie, takie jak Toyota i Target, zaczęły przyjmować ekologiczne praktyki biznesowe. Zaczęły one również używać mniej plastikowych opakowań. Firmy te ograniczyły również zużycie surowców.

Firmy takie jak McDonald’s również zaczęły wdrażać energooszczędne urządzenia. Wprowadzają również korzyści zdrowotne do swoich produktów, takie jak użycie biodegradowalnych butów do biegania. Znane są również z tego, że ponownie wykorzystują fusy z kawy do swoich stolików.

Trend „Go Green” przeżywa rozkwit. W miarę jak coraz więcej osób przystosowuje się do bardziej zrównoważonego stylu życia, globalny rynek będzie się rozwijał, a firmy będą musiały przyjąć praktyki ekologiczne. Na szczęście małe zmiany mogą mieć duży wpływ na środowisko.

Niezależnie od tego, czy jesteś dużą firmą, czy małym przedsiębiorstwem, możesz skorzystać z przyłączenia się do trendu „Go Green”. Wiele rządów i prywatnych branż oferuje obecnie zachęty dla firm do stosowania praktyk ekologicznych. Ponadto, istnieje kilka grantów specyficznych dla danego hrabstwa, dostępnych dla zielonych firm.