Czy eko groszek jest zielony?
Wyróżnione

Jak wybrać ekologiczny środek do zwalczania chwastów

Niezależnie od tego, czy szukasz sposobu na usunięcie chwastów w ogrodzie, czy chcesz im zapobiec, musisz wiedzieć, jak wybrać ekologiczny środek na chwasty. Istnieje wiele sposobów na powstrzymanie chwastów od wzrostu, ale ważne jest, aby wybrać środek, który działa dla Twojej gleby i Twojego klimatu.

Przedstawiamy materiał opracowany na zlecenie pieniadz.com.pl

Allelopatia

Wybór ekologicznego środka na chwasty jest kwestią krytyczną dla współczesnego rolnictwa, ponieważ syntetyczne związki chemiczne w rolnictwie wprowadzają do środowiska śmiertelne choroby. W kilku badaniach odnotowano zalety działania allelopatycznego w systemach rolniczych.

Allelopatia, czyli efekt interakcji, to chemiczna relacja, jaka łączy rośliny z innymi roślinami. Cecha allelopatyczna występuje w różnych organach rośliny, w tym w nasionach, korze, korzeniach i owocach. Cecha allelopatyczna jest uważana za korzystną dla uprawy, ponieważ może zwiększyć odporność uprawy na stres. Jednak allelopatia może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki.

Allelochemikalia to wtórne metabolity, które są uwalniane z materiału roślinnego i mogą wpływać na wzrost rośliny. Związki chemiczne uwalniane są z liści, korzeni i innych części rośliny różnymi metodami. Mogą być również uwalniane poprzez wolatilizację i wymywanie dolistne.

Allelochemikalia to ważne związki biologiczne, które biorą udział w wielu ważnych funkcjach. Mogą być stosowane jako herbicydy, fungicydy i naturalne supresanty chwastów. Związki te mogą również zwiększać plony roślin uprawnych i są przyjazne dla środowiska.

Istnieje kilka klas allelochemicznych, które można wyizolować z różnych rodzin roślin. Do klas tych należą kwasy fenolowe, takie jak kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas wanilinowy. Kwasy fenolowe wykazują również silne działanie hamujące rozwój chwastów.

Allelochemikalia to naturalne związki, które są produkowane przez rośliny zielone i funkcjonują jako chemiczne środki bojowe przeciwko szkodnikom i roślinom konkurencyjnym. Są one biodegradowalne i przyjazne dla środowiska.

Allelopatia nie jest zjawiskiem powszechnym u wszystkich gatunków roślin. Została jednak zaobserwowana w kilku uprawach. Jest to ważne pojęcie dla przyszłego rozwoju zielonego rolnictwa.

Rośliny mogą uwalniać allelozwiązki poprzez różne procesy, takie jak wypłukiwanie dolistne, wolatilizacja i wysięki korzeniowe. Allelochemikalia mogą być również syntetyzowane przez roślinę podczas wzrostu.

Rośliny allelopatyczne uwalniają substancje chemiczne z korzeni, komórek włosowatych korzeni, nasion i liści. Te substancje chemiczne są uwalniane do gleby i wpływają na wzrost sąsiednich roślin. Są one znane jako zabójcy chwastów z natury. Jednak należy się z nimi odpowiednio obchodzić, aby uniknąć szkodliwych skutków.

Rośliny allelopatyczne są skutecznymi zabójcami chwastów, ale mogą również stwarzać trwałe problemy dla gleby. Dlatego należy ostrożnie podchodzić do stosowania roślin allelopatycznych.

Nieorganiczne ściółki

Wybór nieorganicznych ściółek jako ekologicznego środka na chwasty może być atrakcyjną opcją. Dzięki nim ogród będzie wyglądał lepiej, chwasty nie będą się pojawiać, a nawet będzie można zapobiec erozji. Ale należy również pamiętać, że może to być drogie.

Organiczne ściółki mogą dodać składniki odżywcze do gleby i poprawić jej zdrowie. Może również zmniejszyć ilość wody, której potrzebują Twoje rośliny. Mogą być wykonane ze ścinków trawy, rozdrobnionej kory, liści i innych żywych materiałów. Mogą być stosowane w ogrodach i ogródkach warzywnych. Mogą być również stosowane w ogrodach deszczowych.

Nieorganiczne ściółki, takie jak plastikowe płachty, mogą blokować wodę przed dotarciem do gleby i uniemożliwiać dotarcie składników odżywczych do korzeni. Mogą również przeszkadzać w nawadnianiu, więc może być konieczne zastosowanie innego rodzaju nawadniania.

Nieorganiczne ściółki mogą również podnosić temperaturę gleby. Może to być problem dla roślin, ponieważ wysokie temperatury powierzchni mogą być szkodliwe dla stóp.

Mulcz pomaga również zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiega wzrostowi chwastów. Może pomóc w zapobieganiu erozji spowodowanej deszczem i wiatrem, a także może zmniejszyć parowanie. Może również pomóc roślinom przetrwać miesiące zimowe.

Nieorganiczne ściółki mogą być wykonane z materiałów syntetycznych, takich jak guma lub plastik, lub z materiałów naturalnych. Do naturalnych ściółek należą kora, rozdrobnione igły sosnowe i liście. Można je stosować w rabatach, ogrodach z kwiatami jednorocznymi i ogrodach warzywnych. Można je również stosować wokół murów i chodników.

Nierozkładające się ściółki nieorganiczne mogą również tłumić chwasty. Te wykonane z kamienia i żwiru doskonale prezentują się wokół podjazdów i krajobrazów. Te wykonane z plastiku i tkaniny są również estetyczne. Ściółki wykonane ze skał i żwiru mogą również doskonale wyglądać w ogrodzie. Jednakże skały i żwir mogą nagrzewać rośliny do śmiertelnego poziomu. Mogą też stanowić zagrożenie pożarowe.

Chociaż istnieje wiele różnych rodzajów ściółki, najlepiej jest wybrać ściółkę, która najlepiej pasuje do uprawianych roślin. Zależy to również od wielkości obszaru, który pokrywasz i celu, który próbujesz osiągnąć.

Płodozmian

Niezależnie od tego, czy płodozmian jest prostym czy złożonym układem, może mieć znaczący wpływ na populacje chwastów. Jednak nie wszystkie chwasty są łatwe do zwalczenia. Niektóre mogą wymagać usług herbicydów. Mogą one również ewoluować w kierunku szczepów odpornych na herbicydy.

Zróżnicowane płodozmiany zostały również przypisane do ograniczenia rozwoju chwastów odpornych na herbicydy. Zmniejszają one również czynniki stresu i śmiertelności, które wpływają na chwasty. Ponadto mogą one zmieniać właściwości gleby, takie jak mineralizacja azotu. Efekty te pomagają w zachowaniu węgla organicznego w glebie. Mają również wpływ na zmniejszenie wymywania azotanów.

Zróżnicowane płodozmiany stwarzają również możliwości wystąpienia różnych rodzajów szkodników i chorób. Różne rośliny mają różne potrzeby żywieniowe i są podatne na różne patogeny. Ponadto mogą mieć różnych żywicieli.

Najlepszy płodozmian do zwalczania chwastów będzie się różnił w zależności od warunków środowiskowych, płodozmianu i praktyk kulturowych. Chociaż stworzenie skutecznego systemu ekologicznego zwalczania chwastów może być możliwe, jego konstrukcja może wymagać zmian z roku na rok. Najlepsza rotacja dla danego gospodarstwa może obejmować sadzenie kilku różnych upraw na tym samym kawałku ziemi, rotację różnych upraw każdego roku i naprzemienne stosowanie upraw o różnych cechach odporności na szkodniki.

Płodozmian jest również związany z poprawą kontroli chwastów i zdrowia gleby. Ponadto, może on pomóc zredukować liczbę pestycydów wymaganych do zwalczania chwastów. Ponadto, płodozmian może pomóc w ograniczeniu zmian klimatycznych.

Zróżnicowane płodozmiany zwiększają również ilość azotu i węgla organicznego w glebie. Ważne jest również, aby rozważyć termin uprawy roli w płodozmianie. Niektóre chwasty kiełkują późną wiosną, kiedy uprawa roli nie jest jeszcze konieczna. Chwasty te stanowią silną konkurencję dla roślin uprawnych. Jeśli uprawa pozostaje długo nieobsadzona, chwasty te mogą stać się stałym elementem.

Dywersyfikacja płodozmianów może zwiększyć ilość węgla organicznego i azotu w glebie, zmniejszając zapotrzebowanie na nawozy chemiczne i pestycydy. Może również zmniejszyć liczbę chorób i nicieni, które wpływają na uprawy.

Płodozmian zwiększa również różnorodność gatunków chwastów. Im bardziej zróżnicowany płodozmian, tym więcej chwastów jest narażonych na działanie różnych upraw. Pozwala to rolnikom na zróżnicowanie strategii uprawy i sadzenia w celu kontroli chwastów na swoich polach.

Rośliny do wypierania chwastów

Wykorzystanie roślin do wypierania chwastów do ekologicznego środka na chwasty to skuteczna strategia, którą można zastosować w przydomowych ogrodach warzywnych. Gęste sadzenie ziół i małych roślin kwitnących może pomóc w odstraszaniu chwastów. Dzwonki koralowe, rozprzestrzeniające się jałowce i sosny mugo to wspólne rośliny do wykorzystania do wypełnienia dużych obszarów. Nagietki i inne rośliny jednoroczne mogą być używane do odstraszania chwastów.

Uprawy okrywowe są również doskonałym sposobem na zwalczanie chwastów. Zastępują one składniki odżywcze, które są wypłukiwane z gleby. Gryka i lucerna to dwie świetne opcje do rozważenia. Rosną szybko, mogą być zbierane przed wydaniem nasion i są dobrym wyborem dla wczesnych chłodów. Wyka owłosiona to kolejny dobry wybór do rozważenia. Jest to skuteczna roślina zimująca, która wystartuje, gdy tylko pogoda na to pozwoli.

Inne możliwości sadzenia w celu stłoczenia chwastów dla ekologicznego remedium obejmują nisko rosnące krzewy, wieloletnie rośliny okrywowe i małe rośliny. Rośliny te mogą być używane jako przyjemne dla oka rośliny kwitnące lub mogą być umieszczone w małych przestrzeniach wokół warzyw. Jeśli chcesz dodać smaku swoim warzywom, spróbuj dodać kilka ziół. Dzwonki koralowe są dobrym wyborem do sadzenia wokół drzew, ponieważ zacieniają glebę.

Stosowanie kombinacji metod kulturowych i mechanicznych, a także herbicydów, to świetny sposób na zwalczanie szkodliwych chwastów. Jednak gdy chwasty zaczynają się rozprzestrzeniać, trudno jest je kontrolować. Aby zapewnić skuteczne, długoterminowe zarządzanie, konieczne jest zastosowanie kombinacji metod. Chwasty te są również niezwykle szkodliwe dla ekologii i zasobów naturalnych tego obszaru.