Największe elektrownie geotermalne na świecie
Polecane

Największe elektrownie geotermalne na świecie

Do największych elektrowni geotermalnych na świecie należą te zlokalizowane w Japonii, Indonezji i Islandii. Wszystkie te trzy kraje znajdują się na liście dziesięciu najlepszych na świecie pod względem wytwarzania energii elektrycznej przez energię geotermalną. Jest wiele innych krajów, w których znajdują się elektrownie geotermalne, ale to jest pierwsza piątka – fragment ten jest autorstwa redaktora strony odzyskiwarka.pl.

Japonia

Na całym świecie elektrownie geotermalne są wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownie geotermalne wydobywają parę wodną ogrzewaną przez podziemną magmę. Para jest wykorzystywana do obracania turbin i generowania energii elektrycznej. Para jest wydobywana ze zbiorników geotermalnych, które zazwyczaj znajdują się na głębokości od jednego do trzech kilometrów.

Japonia jest krajem bogatym w zasoby geotermalne. Rząd japoński uważa geotermię za jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. Energia geotermalna stanowi 0,3 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej w tym kraju. Rząd przyspiesza wprowadzenie energii geotermalnej. Gabinet kraju zatwierdził plan podwojenia liczby obiektów geotermalnych do 2030 roku. Zapewnił również dotacje na rozwój energetyki geotermalnej.

W Japonii istnieje 18 elektrowni geotermalnych. Największą z nich jest elektrownia geotermalna Yanaizu-Nishiyama o mocy znamionowej 65 MW. Rozpoczęła ona działalność w maju 1995 roku. System elektrowni został zaprojektowany jako prosty i ekonomiczny.

Kolejnym rzadkim zbiornikiem jest elektrownia geotermalna Matsukawa. Elektrownia ta, o mocy 30 MW, położona jest w pobliżu plaży. Posiada ona również zbiornik o dominacji pary wodnej.

Trzecia generacja elektrowni geotermalnych charakteryzuje się dopracowaniem konstrukcji i poprawą eksploatacji. W kraju rozpoczęto nową, finansowaną przez rząd fazę poszukiwań, której celem jest zbadanie 30 lokalizacji. Badanie ma na celu potwierdzenie zbiorników geotermalnych i wysokich temperatur w warstwach podziemnych. Przyczyni się to do wysiłków kraju na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Nowe badanie przyjrzy się potencjałowi wytwarzania energii geotermalnej w Japonii. Badanie jest prowadzone przez Narodową Agencję Rozwoju Energii (NEDO) oraz Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC). Będzie ono prowadzone we współpracy z Narodowym Instytutem Badań Przemysłowych Tohoku, Laboratorium Inżynierii Mechanicznej oraz Japońskim Stowarzyszeniem Energii Geotermalnej.

Islandia

W ciągu ostatnich kilku lat Islandia dokonała dużego skoku w wytwarzaniu energii elektrycznej z energii geotermalnej. Wynika to ze wzrostu energochłonnego przemysłu i zapotrzebowania na energię elektryczną. W rzeczywistości energia geotermalna stanowi obecnie ponad jedną trzecią energii elektrycznej tego narodu. W 2016 roku całkowity budżet energetyczny Islandii był w dużej mierze zasilany przez odnawialne źródła energii.

Islandia posiada kilka elektrowni geotermalnych. Największą z nich jest elektrownia Hellisheidi, która znajduje się w południowo-zachodniej części kraju, w pobliżu wulkanu Hengill. Jest ona w stanie wyprodukować łącznie 303 MW energii elektrycznej, co wystarcza do zasilenia około 75 000 domów. Obiekt jest własnością ON Power, która jest spółką zależną Reykjavik Energy.

Obiekt posiada również moc grzewczą 133 MW. Ta energia cieplna jest wykorzystywana do ogrzewania miejskiego. Jest ona również wykorzystywana do dostarczania energii cieplnej do 21 000 domów wzdłuż półwyspu Reykjanes.

Obiekt znajduje się w obrębie parku zasobów Svartsengi, który obejmuje światowej sławy uzdrowisko Blue Lagoon. Mieści się tam również wiele przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, producentów kosmetyków i firm biotechnologicznych.

Nesjavellir to druga co do wielkości elektrownia geotermalna w południowo-zachodniej części kraju. Znajduje się ona w pobliżu aktywnego wulkanu Hengill. Obiekt został ukończony w trzech etapach. Pierwszy etap obejmował budowę budynku Svartsengi. Budynek ten miał moc 75 MW energii elektrycznej. Został on ukończony w 2008 roku. Drugi etap obejmował budowę głównego rurociągu gorącej wody dla ciepłownictwa. Trzeci etap obejmował instalację dwóch turbin o mocy 45MW. Czwarta faza została zakończona w 2010 roku.

W przeszłości Islandczycy wykorzystywali ciepło ziemi do pieczenia, kąpieli i gotowania. Używano go również do ogrzewania pomieszczeń. Jednak podstawowym źródłem energii w tym kraju jest energia geotermalna. To źródło energii pomogło narodowi rozwinąć wysoki standard życia i pomogło poprawić gospodarkę kraju.

Indonezja

Rozwój energii geotermalnej wymaga znacznych inwestycji. W Indonezji elektrownie geotermalne są zazwyczaj budowane w pobliżu wulkanów i wykorzystują parę z podziemnych zbiorników gorącej wody do obracania turbiny i wytwarzania energii elektrycznej. Proces ten nie tworzy odpadów i nie emituje CO2 ani dwutlenku siarki.

Istnieje jednak kilka wyzwań związanych z rozwojem energii geotermalnej. Po pierwsze, firmy nie wiedzą dokładnie, jak duże są rezerwy geotermalne. Po drugie, koszty są wyższe niż w przypadku węgla. Po trzecie, Indonezja nie znormalizowała jeszcze prawa dotyczącego energii odnawialnej. Ponadto rząd nadal subsydiuje wykorzystanie węgla. Ostatecznie Indonezja musi opracować politykę dotyczącą energii geotermalnej, która może przyciągnąć inwestycje.

Obecnie kraj wykorzystuje około 4 do 5 procent swojej mocy geotermalnej. Kraj planuje zwiększyć moc energii geotermalnej do 9,3 gigawatów do 2035 roku. Aby osiągnąć swój cel, będzie potrzebował około 15 mld USD inwestycji.

Jedne z największych elektrowni geotermalnych na świecie znajdują się w Indonezji. Elektrownie te mają łączną moc zainstalowaną 2276 MW. Do tych zakładów należą Ulubelu Unit 3-4, Sarulla Operation Limited, elektrownia geotermalna Sorik Marapi oraz Supreme Energy Muara Laboh. Elektrownie te są częścią wysiłków kraju zmierzających do dywersyfikacji dostaw energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Projekty te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Indonezji i lokalnego rozwoju gospodarczego.

Budowa elektrowni geotermalnej rozpoczyna się od oczyszczenia terenu w miejscu realizacji projektu. Po wyrównaniu terenu rozpoczynają się prace wiertnicze. Po wykonaniu odwiertu para ze zbiornika geotermalnego jest oddzielana od kondensatu. Para jest następnie wprowadzana do systemu generatora turbiny parowej. Generator wytwarza energię elektryczną, a kondensat jest zawracany do złoża geotermalnego w celu utrzymania zasilania wód gruntowych.

Zakłady geotermalne CalEnergy Generation na Morzu Salton

Prawie dziewięć lat po otwarciu pierwszego zakładu geotermalnego w Kalifornii, zakłady geotermalne CalEnergy Generation na Morzu Salton wreszcie zaczynają produkować energię elektryczną. Zespół kierowniczy firmy posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami energetycznymi na skalę globalną i lokalną. Posiada również głęboką wiedzę na temat wszystkich aspektów powstawania, budowy i finansowania projektów.

Firma posiada 23 odwierty geotermalne, które pobierają naturalnie przegrzaną wodę spod ziemi. Ciecz ta wędruje następnie na powierzchnię, gdzie jest podgrzewana i wykorzystywana do obracania turbin. Pozostała para wodna uwalniana jest do atmosfery. Elektrownia pracuje z 95-procentową dostępnością.

Pole geotermalne Salton Sea jest jednym z największych podziemnych zbiorników na świecie. Znajduje się ono 80 mil na wschód od San Diego. Znajduje się około mili poniżej poziomu morza. Szacuje się, że zbiornik posiada wystarczającą ilość litu, aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na baterie.

Pole zawiera również wystarczająco dużo litu, aby eksportować. Lit to „białe złoto”, które jest wykorzystywane do produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Morze Salton jest podziemnym zbiornikiem obejmującym ponad 100 000 akrów. Jest uważany za jedno z największych źródeł zanieczyszczeń w stanie.

CalEnergy inwestuje w energię geotermalną, wydobycie cynku i wytwarzanie energii. Jej obiekty są objęte 30-letnim kontraktem na sprzedaż energii do Southern California Edison.

CalEnergy planuje budowę nowej, ogromnej elektrowni w Morzu Salton. Zakład będzie pierwszym samodzielnym zakładem geotermalnym, który powstanie w zasobach Morza Salton od ponad 20 lat. Zakład będzie wykorzystywał zaawansowane innowacje technologiczne i przyjazne dla środowiska procesy do wydobywania wysokiej jakości minerałów z solanki.

CalEnergy zawarła również porozumienie o zgodzie z urzędnikami stanowymi. Porozumienie będzie wymagało od firmy wydania prawie pół miliarda dolarów na odtworzenie Morza Salton.

Beowawe Geothermal Facility

Położone przy State Route 306, pięć mil na południe od Interstate 80, Beowawe jest miastem w północno-zachodnim rogu Nevady. Jego nazwa pochodzi od niezwykłego kształtu wzgórz otaczających miasto. Miasto jest miejscem wydobycia i pól naftowych, a także jest domem dla Beowawe Geothermal Facility. Ten zakład geotermalny jest jedną z największych elektrowni geotermalnych na świecie.

Zakład geotermalny Beowawe wykorzystuje cykl binarny do wytwarzania energii elektrycznej. Cykl binarny generuje energię elektryczną poprzez ogrzewanie wody, która jest przechowywana w rurociągu. Ciepło jest następnie przekazywane do płynu roboczego. Ciecz robocza jest następnie przekształcana w parę przez wymiennik ciepła. Następnie turbina/generator wytwarza energię elektryczną.

Stany Zjednoczone są wiodącym producentem energii geotermalnej. Energia geotermalna jest wytwarzana w 24 krajach, w tym w Meksyku, na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych. W rzeczywistości, Stany Zjednoczone mają największą zainstalowaną moc geotermalną na świecie.

Energia geotermalna jest uważana za zasób odnawialny. Jest ona wykorzystywana od tysięcy lat. Obecnie energia geotermalna jest wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz produkcji. Elektrownia geotermalna może produkować energię elektryczną przez 24 godziny na dobę. Płyn geotermalny jest pompowany przez dwumilowy rurociąg i dostarczany do elektrowni w tempie 1,25 mln funtów na godzinę.

Elektrownia geotermalna Beowawe dodała 2,5 MW mocy w zakresie niskotemperaturowej geotermii. Jest prowadzona przez Terra-Gen Power i wykorzystuje technologię turbinową firmy TAS Energy. Projekt został ukończony w 1985 roku i był finansowany z pożyczki z Departamentu Energii.

Projekt Beowawe był również zakontraktowany do 2025 roku. W 2009 roku spadek zasobów spowodował zmniejszenie wydobycia poniżej planowanego celu.