Zalety i wady energii geotermalnej
Wybór Redakcji

Zalety i wady energii geotermalnej

Pomimo swoich wad, istnieją pewne korzyści z energii geotermalnej, które sprawiają, że jest to doskonały wybór dla tych, którzy chcą korzystać z odnawialnej, przyjaznej dla środowiska energii. Na przykład, może produkować energię przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku i jest mniej szkodliwa dla środowiska niż inne formy energii.

Mniej szkodliwa dla środowiska niż inne źródła energii

W porównaniu z paliwami kopalnymi, energia geotermalna jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska. W porównaniu z węglem emituje o 95 procent mniej dwutlenku węgla i gazów siarkowych. Jest również znacznie bardziej opłacalna. Jest zasobem odnawialnym, który może być wykorzystywany do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej.

Elektrownie geotermalne wykorzystują do produkcji energii elektrycznej parę i wodę geotermalną z głębokich podziemnych studni. Gazy są następnie uwalniane do powietrza w sposób naturalny. Elektrownie geotermalne są również czystsze niż elektrownie na paliwa kopalne i nie wytwarzają prawie żadnej siarki ani podtlenku azotu.

Elektrownie geotermalne mogą być budowane w miejscach niedostępnych dla elektrowni gazowych lub węglowych. W rzeczywistości są one zwykle budowane z dala od skupisk ludności, minimalizując wpływ na środowisko.

Podczas gdy istnieje wiele pozytywnych aspektów energii geotermalnej, istnieją również pewne negatywne aspekty. Na przykład, istnieje obawa o uwalnianie siarkowodoru. Gaz ten w niskich stężeniach pachnie jak zgniłe jajo. Ponadto, zakład geotermalny może zwiększyć ryzyko trzęsienia ziemi w geologicznym punkcie zapalnym.

Elektrownie geotermalne mogą być drogie w eksploatacji. Kosztują od dwóch do siedmiu milionów dolarów za jeden megawat mocy. Mogą również uwalniać niewielkie ilości dwutlenku węgla i gazów zawierających siarkę.

Energia geotermalna jest wykorzystywana do ogrzewania budynków i szklarni. Może być również wykorzystywana w połączeniu z pompami ciepła do ogrzewania domów i firm. Ponieważ temperatura pod powierzchnią ziemi jest stała, geotermalne pompy ciepła mogą być stosowane praktycznie wszędzie.

Chociaż elektrownie geotermalne produkują tylko niewielką ilość energii, mogą być efektywnym źródłem odnawialnej energii elektrycznej. Wymagają one jednak znacznego wsparcia publicznego. Wsparcie publiczne mogłoby obejmować mandaty dla większej liczby elektrowni podstawowych ze źródeł odnawialnych, jak również inwestycje w personel.

Na niektórych obszarach rozwój geotermii budzi kontrowersje. Na przykład proponowany zakład geotermalny na Hawajach spotkał się ze sprzeciwem lokalnych mieszkańców i plemienia. Zakład w Nevadzie również był źródłem niepokoju. Spotkał się on z protestami mieszkańców, którzy obawiali się, że zniszczy on gorące źródła, na których zamieszkuje plemię.

Może zmienić życie ludzi w odległych miejscach

Wykorzystanie energii geotermalnej może być sposobem na zmianę życia w odległych miejscach. Energia geotermalna jest stabilnym i odnawialnym źródłem energii elektrycznej. Może być również wykorzystywana jako źródło ciepła. Może pomóc w łagodzeniu zmian klimatu i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Uzyskanie odpowiednich warunków do produkcji geotermalnej może być wyzwaniem. W niektórych przypadkach budowa zakładu na terenach o trudnym ukształtowaniu terenu jest niewykonalna. Niemniej jednak energia geotermalna jest atrakcyjną alternatywą dla nieodnawialnych źródeł energii.

Ciepło geotermalne jest atrakcyjnym źródłem energii elektrycznej i jest wykorzystywane w większej liczbie krajów niż kiedykolwiek wcześniej. W rzeczywistości, energia elektryczna z geotermii została wykorzystana do zastąpienia 25 milionów baryłek ropy naftowej w ostatniej dekadzie. Elektrownia geotermalna wykorzystuje wodę, która absorbuje ciepło przepływając przez gorące skały głęboko pod ziemią. Następnie elektrownia przekształca to ciepło w energię elektryczną. Operatorzy elektrowni monitorują ją, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Istnieje kilka różnych typów elektrowni geotermalnych. Niektóre działają poprzez pompowanie wody pod ziemię, podczas gdy inne pobierają energię ze zbiorników, które mają niskie stężenie gazów cieplarnianych. Większość elektrowni stosuje również jakiś rodzaj mechanizmu zapobiegającego wydostawaniu się gazów cieplarnianych.

Na naszej planecie jest wiele aktywnych geologicznie miejsc, które nadają się do prowadzenia operacji związanych z energią geotermalną na dużą skalę. Ponadto, wewnętrzne ciepło Ziemi jest stale uzupełniane przez rozpad niestabilnych pierwiastków. Te źródła ciepła są idealnym źródłem energii elektrycznej dla elektrowni.

Big Island na Hawajach otrzymuje 30 procent swojej energii elektrycznej z jednej elektrowni geotermalnej. Trzecim największym polem gejzerów na świecie jest El Tatio w Chile. Jest to również miejsce trzęsienia ziemi o sile 5,1 magnitudy, które zostało spowodowane przez działalność antropogeniczną.

Chociaż energia geotermalna ma wiele zalet, istnieje również wiele potencjalnych zagrożeń. W niektórych przypadkach może wywołać niszczące trzęsienia ziemi. W innych przypadkach może mieć wpływ na lokalne ekosystemy. W innych przypadkach może być trudno uzyskać koncesje na eksploatację zasobów geotermalnych na danym obszarze.

Jednakże, jeśli technologia zostanie sprawdzona, może ona zmienić życie w odległych miejscach. Na przykład udowodniono, że ciepło geotermalne jest pięć razy bardziej opłacalne niż ropa naftowa. Oznacza to, że mogłoby być wykorzystywane do ogrzewania domów w zimie, a także w turystyce i uprawach szklarniowych. Mogłoby to również pomóc Kolumbii w osiągnięciu jej celów energetycznych.

Ma mały ślad na ziemi

Wykorzystanie energii geotermalnej jest przyjaznym dla środowiska sposobem produkcji energii elektrycznej. Proces ten wykorzystuje ciepło Ziemi do produkcji pary, która następnie zasila turbiny i generatory w elektrowniach. Energia ze zbiorników geotermalnych jest całkowicie odnawialna. Ponadto, elektrownie geotermalne nie wytwarzają żadnych stałych produktów ubocznych.

W Stanach Zjednoczonych energia elektryczna jest produkowana głównie ze źródeł węglowych, jądrowych i hydroelektrycznych. Geotermia produkuje emisję CO2, ale jest ona znacznie niższa niż w przypadku węgla i gazu ziemnego.

W miarę wzrostu światowego zapotrzebowania na energię, geotermia staje się popularną alternatywą. Jest to najmniejszy ślad lądowy spośród wszystkich energii odnawialnych. Jest również niezawodna i opłacalna. Zapewnia energię elektryczną i cieplną 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Elektrownie geotermalne mogą wytwarzać energię elektryczną z jądra ziemi. Woda w zbiornikach geotermalnych jest naturalnie uzupełniana. W typowej elektrowni geotermalnej para wodna jest pompowana ze zbiornika do łopatek turbin, obracając je. Po wyprodukowaniu pary woda jest ponownie zatłaczana do zbiornika.

Elektrownie geotermalne mają niewielką powierzchnię, ponieważ są budowane pod ziemią, gdzie nie mają wpływu na grunt. Ilość potrzebnych gruntów różni się w zależności od wielkości elektrowni. Ponadto czynnikiem jest również rodzaj zastosowanego systemu konwersji energii.

Energia geotermalna jest naturalnym zasobem o ogromnym potencjale. Jest to również jedno z najbardziej opłacalnych źródeł energii odnawialnej. Ma mały ślad na ziemi i jest w dużej mierze uważana za przyjazną dla środowiska.

Jednak geotermia ma pewne wady środowiskowe. Niektóre z nich to skażenie wody i osiadanie gruntu. Jednak odpowiednie planowanie może zminimalizować te wady. Rząd federalny powinien pomóc w rozwoju energii geotermalnej.

Oczekuje się, że energia geotermalna będzie rosła w ciągu następnej dekady. Przewiduje się, że do 2021 roku osiągnie 18,4 GW. Wraz z rosnącą konkurencją, wzrosną wyzwania. Departament Energii (DOE) wydał raport, w którym opisuje wpływ na środowisko produkcji wody i energii elektrycznej. Raport zawiera dane dotyczące wykorzystania gruntów i oferuje zalecenia dotyczące poprawy zrównoważonego rozwoju.

Według raportu, energia geotermalna ma potencjał, aby zrównoważyć 4,1 mln ton metrycznych emisji CO2 w Stanach Zjednoczonych. Kompensuje również 200.000 ton SO2 i 110.000 ton cząstek stałych.