Jak ustalane są dotacje do paneli fotowoltaicznych?
Najnowsze

Jak ustalane są dotacje do paneli fotowoltaicznych?

Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować panele fotowoltaiczne na swoim domu lub budynku komercyjnym, możesz zastanawiać się, jak dużą dotację otrzymasz. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między taryfami gwarantowanymi a dotacjami inwestycyjnymi, a także optymalnej dotacji solarnej dla Twojego projektu.

Feed-in tariffs vs investment subsidies

Wśród wielu polityk motywacyjnych stosowanych przez rządy, feed-in tariffs okazały się najbardziej obiecujące. Polityka ta jest sposobem, w jaki rządy zachęcają do prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Są to zasadniczo długoterminowe polityki, które wypłacają producentowi energii odnawialnej zaliczkę powyżej ceny detalicznej energii elektrycznej.

Termin „taryfa gwarantowana” odnosi się do polityki, która zapewnia rekompensatę za nadwyżkę energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy fotowoltaiczne (PV). Wypłacana kwota jest stała i gwarantowana przez rząd. Polityka ta jest często stosowana na poziomie przedsiębiorstwa, chociaż inne systemy muszą być wprowadzane na rynek bezpośrednio do konsumentów.

Kluczową kwestią praktyczną jest zmienność ceny i kosztów inwestycyjnych projektów solarnych. Ponadto w różnych krajach istnieją różne regulacje, które mogą mieć szereg skutków dla branży.

Stany Zjednoczone wykorzystują regulacje dotyczące ulg podatkowych w celu promowania dyfuzji technologii odnawialnych. W przeciwieństwie do innych polityk, wysoka stawka refundacji może stymulować rynek. Ale stawka ta jest również kompromisem dla rządu. W zamian za rabat, rząd zmniejsza ilość pieniędzy płaconych gospodarstwu domowemu za energię elektryczną.

Feed-in tariffs są również stosowane przez wielu sprzedawców energii elektrycznej. W niektórych krajach, takich jak Austria, stawka ta jest znacznie wyższa niż cena detaliczna energii elektrycznej.

Polityka ta nie dotyczy paneli słonecznych zainstalowanych na dachach. Możliwe jest jednak uzyskanie umowy zakupu energii, która płaci właścicielowi paneli słonecznych stawkę detaliczną za wyprodukowaną energię elektryczną.

Feed-in tariffs również stanowią zachętę dla producentów energii słonecznej. Są one oferowane w różnych formach, w zależności od rodzaju systemu energii słonecznej fotowoltaicznej. Na przykład w ramach FIT producent może płacić za energię elektryczną eksportowaną do sieci oraz za energię elektryczną zużywaną na miejscu. Korzyści te mają charakter kumulatywny.

Różnorodne subsydia i inne instrumenty polityki finansowej zostały zastosowane przez rządy w Europie i Stanach Zjednoczonych w celu promowania prywatnych inwestycji w energię odnawialną. Azhgaliyeva, Kapsalyamova i Low (2018) badają wpływ takich instrumentów polityki finansowej na prywatne inwestycje w energię odnawialną.

Ulgi podatkowe

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu, czy właścicielem firmy, możesz skorzystać z federalnych i stanowych ulg podatkowych na panele fotowoltaiczne. Ulgi te mogą obniżyć koszt instalacji systemu fotowoltaicznego (PV) nawet o 30 procent. Możesz ubiegać się o kredyt na swoim federalnym zeznaniu podatkowym załączając formularz 5695. Jednak przed złożeniem zeznania podatkowego warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym.

Możesz ubiegać się o ulgę podatkową na zakup systemu fotowoltaicznego (PV), jeśli zainstalujesz system na swoim głównym lub dodatkowym miejscu zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Możesz również kwalifikować się do zachęt na poziomie stanowym, w zależności od miejsca zamieszkania.

Istnieją trzy rodzaje paneli słonecznych: monokrystaliczne, polikrystaliczne i cienkowarstwowe. Możesz ubiegać się o ulgę podatkową w ramach zachęty opartej na wydajności, która wypłaca Ci kredyt za ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez Twój system.

Oprócz federalnych i stanowych ulg podatkowych dla systemów fotowoltaicznych, możesz kwalifikować się do uzyskania rabatów od zakładu energetycznego. Wiele przedsiębiorstw komunalnych oferuje jednorazowe zachęty dla systemów słonecznych i nadal oferuje bieżące rabaty. Możesz być w stanie odliczyć pełny koszt systemu, jeśli podłączysz go do sieci elektrycznej. W Utah ulga podatkowa jest obliczana jako 10 procent kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo możesz ubiegać się o ulgę podatkową na system fotowoltaiczny, jeśli został on zainstalowany w ramach gminnego projektu solarnego. Systemy te muszą dostarczać energię elektryczną do Twojego domu i muszą spełniać odpowiednie wymagania kodeksu przeciwpożarowego. O ulgę podatkową można ubiegać się w roku, w którym system został zainstalowany.

Możesz również ubiegać się o ulgę podatkową za pozostałą część wyposażenia systemu, takiego jak okablowanie, inwertery, sprzęt montażowy i inne urządzenia wykorzystywane do podłączenia systemu paneli słonecznych do sieci elektrycznej. Ponadto, można ubiegać się o zwrot kosztów pozwoleń i podatku od sprzedaży za wydatki kwalifikowane.

Federalny kredyt podatkowy dla systemów fotowoltaicznych jest wart 30% kosztów systemu, a o kredyt można ubiegać się w roku, w którym system został zainstalowany lub w roku następnym. W przypadku projektów komercyjnych, kredyt jest wart 26% kosztów systemu.

Nadmiar zdolności produkcyjnych instalacji PV

Zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji solarnych stworzyło problem nadmiaru zdolności produkcyjnych w branży solarnej. Ponadto, nierównowaga między produkcją a popytem na rynku globalnym uległa przyspieszeniu. Problem ten może doprowadzić do wzrostu cen energii wiatrowej i słonecznej PV w najbliższej przyszłości. Jednak długoterminowy wpływ na popyt jest niepewny. W celu przezwyciężenia tego problemu opracowano kilka polityk rządowych.

Polityka PV w Niemczech została szeroko zbadana. Ważne jest również zbadanie wpływu polityki PV na produkcję PV w innych krajach. Analiza porównawcza polityki PV może ujawnić korzyści i wady tej polityki.

Polityki motywacyjne PV w Niemczech opierają się głównie na programach FiT i rooftop. Celem tych polityk jest rozszerzenie rynków PV i poprawa konkurencyjności producentów PV. Jednak polityka ta wpływa również na rentowność projektów. W rezultacie wzrastają ceny turbin wiatrowych i modułów PV. Jednak polityka ta pomaga również w rozwoju branży PV.

Produkcja PV w Chinach jest dominującą siłą w globalnym przemyśle PV. Zainstalowana moc PV w Chinach szybko wzrosła w ostatnich latach. W rezultacie stały się one wiodącym rynkiem PV na świecie. W 2016 roku zainstalowana moc osiągnęła prawie połowę światowej mocy. Jednak w przeszłości zainstalowana moc PV w Chinach stanowiła mniej niż 5% całkowitej mocy zainstalowanej PV na świecie. W tym kontekście polityka chińskiego rządu jest ważna dla rozwoju branży PV.

Na początku 2019 r. rząd chiński uruchomił plan działania mający na celu zmniejszenie wskaźnika curtailment PV. W tym celu wprowadzono zestaw obowiązkowych limitów na curtailment rate. Plan działania obejmował również szereg polityk mających na celu zmniejszenie dotacji FiT. Te ramy polityczne stały się kluczową polityką energetyczną w Chinach. Aby zachęcić do szybkiego rozwoju branży PV, rząd wprowadził również zachęty rynkowe.

Wzrost rynku PV przekroczył cele rządowe. Skumulowana moc zainstalowana osiągnęła 56 GW w 2018 roku. Oczekuje się, że krajowa średnia cena energii elektrycznej spadnie do 0,4 centów amerykańskich/kWh w 2021 roku. Celem jest osiągnięcie 67 GW w 2030 roku.

Optymalne dopłaty do energii słonecznej

Optymalne dopłaty do paneli fotowoltaicznych to ważne pojęcie w polityce energetycznej. Uwzględnia ono różne czynniki, w tym otoczenie techniczne i społeczne skutki polityki.

Optymalna dopłata do paneli fotowoltaicznych zależy od postępu technologicznego, zachowań prospołecznych oraz kosztów zewnętrznych emisji gazów cieplarnianych. Uwzględnia również korzyści dla zatrudnienia i zdrowia wynikające z przyjęcia energii słonecznej. Dotacja powinna być w stanie szybko się zmniejszyć, gdy technologia stanie się bardziej przystępna.

Optymalny harmonogram subsydiów słonecznych jest podobny do obecnej federalnej ulgi podatkowej dla paneli słonecznych, ale spada znacznie szybciej. Optymalny harmonogram przewiduje 33-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych i 22-procentowy wzrost wykorzystania energii słonecznej przez mieszkańców. Harmonogram osiąga korzyści netto w wysokości 1,8 miliarda dolarów po 2035 roku. Harmonogram przewiduje, że koszt paneli słonecznych spadnie o 37 procent w ciągu dziesięciu lat.

Optymalne subsydium jest obliczane przy użyciu harmonogramu subsydiów dla poszczególnych stanów. Harmonogram ten uwzględnia heterogeniczność poszczególnych stanów i regionów. Uwzględnia również koszty cen energii elektrycznej i skład sieci w każdym stanie. Uwzględnia również korzyści z przyjęcia energii słonecznej i ewentualne korzyści z rozwoju obszarów wiejskich.

Optymalna dotacja dla paneli fotowoltaicznych zaczyna się wysoko. W porównaniu do obecnej federalnej ulgi podatkowej, optymalna dotacja dla gospodarstwa domowego o średnim dochodzie zaczyna się wyżej, ale szybko się zmniejsza. Optymalna dotacja dla gospodarstwa domowego o średnim dochodzie wynosi około 7,69 centów za kilowatogodzinę. Koszt zewnętrzny dotacji jest szacowany na 2,23 centa za kilowatogodzinę.

W przeciwieństwie do federalnej ulgi podatkowej, optymalne subsydium dla stanów różni się, co skutkuje wyższymi korzyściami netto. Na przykład, optymalne subsydium dla stanów Nowej Anglii jest wyższe niż federalna ulga podatkowa, podczas gdy optymalne subsydium dla Kalifornii jest niższe.

Optymalne subsydium dla stanów różni się przez NPV adopcji. Na przykład NPV adopcji jest wyższa w stanach o wyższych cenach energii elektrycznej. Jest ona również wyższa w stanach o wyższej insolacji słonecznej. Optymalne subsydium dla elastycznego subsydium w poszczególnych stanach jest wyższe niż jednorodne subsydium krajowe.