Jak będzie wykorzystywana energia odnawialna w przyszłości
Ciekatowski

Jak będzie wykorzystywana energia odnawialna w przyszłości

Pomimo tego, że energia odnawialna nie jest jeszcze powszechnym sposobem zasilania domów i firm, to jednak wkracza do głównego nurtu. Czy to poprzez zastosowanie paneli słonecznych, czy też pojazdów napędzanych wodorem, świat zmienia się, aby dostosować się do przyszłości opartej na energii odnawialnej.

Wiatr

Pomimo ostatniego globalnego spowolnienia, oczekuje się, że energia odnawialna będzie się nadal rozwijać w nadchodzącej dekadzie. Szacuje się, że do 2024 roku odnawialne źródła energii będą stanowiły około 30 procent globalnego miksu energetycznego. Odnawialne źródła energii zapewniają również przystępny dostęp do energii na całym świecie.

W ciągu ostatniej dekady koszty energii słonecznej i wiatrowej gwałtownie spadły. W rezultacie paliwa odnawialne znacznie zwiększyły swój udział w sektorze transportu. Oczekuje się, że technologie te poprawią bezpieczeństwo i odporność energetyczną. Oczekuje się również, że przyczynią się one do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Ponadto oczekuje się, że do 2030 r. odnawialne źródła energii osiągną 35 procent udziału w globalnym miksie energetycznym. Do 2050 roku wiatr i fotowoltaika zapewnią około 70 procent światowej mocy energetycznej. Ponadto, nowy raport IRENA pokazuje, że do 2050 roku lądowa energia wiatrowa będzie produkować energię elektryczną po cenie poniżej trzech centów za kilowatogodzinę.

Jednak branża wiatrowa współpracuje z łańcuchem dostaw, aby obniżyć koszty. Ponadto, bardziej wydajne technologie odnawialne mogą pomóc uczynić system mniej wrażliwym na szoki rynkowe.

Świat ma podaż wiatru, która jest obfita. Oczekuje się, że Stany Zjednoczone przyspieszą wdrażanie energii wiatrowej.

Chiny pozostają światowym liderem w przyrostach mocy. Przewiduje się, że do 2026 roku Chiny osiągną 1200 GW mocy w energetyce wiatrowej i słonecznej. Istnieje jednak wiele barier dla szybszego rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Bariery te obejmują problemy z akceptacją społeczną, integracją sieci oraz niespójne podejście do polityki. Rządy mogą zająć się tymi barierami i przyspieszyć wzrost.

Energia słoneczna

W ciągu ostatniej dekady energia słoneczna odnotowała wzrost, dzięki postępowi technologicznemu i nowym politykom wspierającym energię odnawialną. Obecnie energia słoneczna może zasilać wiele gałęzi przemysłu, od budynków komercyjnych po domy.

Istnieją dwie główne formy energii słonecznej: termiczna i fotowoltaiczna. Energia termiczna jest wytwarzana przez ogrzewanie płynu za pomocą intensywnego promieniowania. Elektrownie te są duże i mogą być wykorzystywane do celów przemysłowych. Wyprodukowana energia jest następnie dystrybuowana do sieci. Fotowoltaika natomiast jest mniejsza i tańsza. Wykorzystują one panele słoneczne, które wychwytują światło słoneczne i przetwarzają je na energię elektryczną.

Panele słoneczne są zazwyczaj instalowane na dachach. Są one wykonane z kilkudziesięciu ogniw słonecznych, które są zgrupowane w tablicę. Energia wytworzona przez te panele jest następnie przesyłana do lokalnej sieci energetycznej.

Koszt energii słonecznej spadł dramatycznie w ciągu ostatniej dekady. Dzięki nowym osiągnięciom technologicznym, oczekuje się, że okres zwrotu inwestycji zmniejszy się jeszcze bardziej.

Przyszłość energii słonecznej będzie kształtowana przez nowe technologie i zmiany w szerszym systemie energetycznym. Zwiększona elektryfikacja budynków jest jednym z głównych czynników napędzających.

Oczekuje się również, że energia słoneczna stanie się bardziej powszechna, przy czym technologia ta jest już dostępna dla potrzeb na dużą skalę. Ponadto, nowe zobowiązania do równości i gospodarki obiegowej będą kształtować przyszłość energii słonecznej.

Stany Zjednoczone są liderem globalnego wzrostu energii słonecznej. Przewiduje się, że udział energii słonecznej w całkowitej energii elektrycznej osiągnie 40% do 2035 roku.

Hydroelektryka

Wśród dostępnych energii odnawialnych, hydroelektryka wyróżnia się elastycznością i niezawodnością. Oferuje czystą, niedrogą energię na dziś i na jutro. Jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do walki ze zmianami klimatu.

W Stanach Zjednoczonych energia wodna stanowi około 6% produkcji energii elektrycznej na skalę użytkową. To czyni ją największym odnawialnym źródłem energii elektrycznej w tym kraju.

Elektrownie wodne są najbardziej wydajnym sposobem produkcji energii elektrycznej. Zamieniają energię mechaniczną ze spadającej wody na energię elektryczną za pomocą turbiny. Szybko reagują na zmieniające się warunki systemu.

Jednak energia wodna może mieć również negatywny wpływ na środowisko. Budowa zapór może na przykład zanieczyszczać wodę i niszczyć siedliska. Niektórzy ludzie martwią się o negatywne skutki społeczne dużych projektów hydroenergetycznych. Istnieją jednak sposoby na złagodzenie tych skutków.

Istnieje kilka rodzajów elektrowni wodnych. Są duże zapory, które są najbardziej efektywne, są też obiekty przepływowe, które mają mniejszy wpływ na środowisko.

Główną zaletą hydroelektryczności jest jej zdolność do wytwarzania energii ze spadającej wody. Jest to również świetny sposób na magazynowanie nieciągłych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce. Instalacje hydroelektryczne mogą wprowadzać energię do sieci szybciej niż jakiekolwiek inne źródło energii.

Niektóre kraje planują budowę zapór wodnych w przyszłości. Chiny napędzają swoją ekspansję gospodarczą poprzez budowę zapór wodnych. Jednak zapora Trzech Przełomów została powszechnie skrytykowana za wysiedlenie 1,5 miliona ludzi i zanieczyszczenie rzeki Jangcy.

Energia oceanów

Wykorzystanie energii oceanów do produkcji energii jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej na przyszłość. Ma potencjał, aby zapewnić 10% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Technologie energii oceanu wykorzystują chemiczne właściwości oceanu. Technologie te mogą być wykorzystywane na małą lub dużą skalę, w zależności od zastosowania. Zapewniają one czystą energię odnawialną, zmniejszają zależność od paliw kopalnych i poprawiają życie ludzi.

Istnieje kilka różnych metod energetyki oceanicznej, które mogą być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Należą do nich: termiczna konwersja energii oceanu, energia pływów i energia fal. Konwersja energii cieplnej oceanu jest badana od ponad trzydziestu lat.

Energia pływów jest w początkowej fazie rozwoju. Technologia ta składa się z podwodnej turbiny, która obraca się w szybko poruszających się pływach. Została przetestowana w Anglii, Szkocji i na Hawajach. Została również przetestowana w New Jersey i Australii Zachodniej.

Energia fal jest nowszym osiągnięciem. Urządzenia te wytwarzają energię elektryczną poprzez kołysanie tratwy w kolumnie fal oceanicznych. Mogą one dostarczać słodką wodę dla odizolowanych społeczności, usuwać skutki katastrof oraz dostarczać energię elektryczną do domów i firm. Mogą być montowane do dna pływającej tratwy lub do urządzenia zamocowanego na dnie oceanu.

Inne rodzaje energii oceanicznej obejmują energię osmotyczną. Ta metoda wykorzystuje różnice w stężeniu soli między słodką wodą a słonym oceanem. Może ona produkować kilka watów energii elektrycznej.

Biomasa

Obecnie biomasa stanowi około 10% światowej energii pierwotnej. Występuje w wielu różnych formach, w tym w postaci drewna i odpadów drzewnych, papieru, słomy, odpadów z nasion, odpadów z gospodarstw domowych i odchodów zwierzęcych.

Biomasa jest rosnącym źródłem energii odnawialnej o dużym potencjale wzrostu. Ma potencjał do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Może być spalana bezpośrednio na ciepło w kotłach lub turbinach parowych lub przetwarzana na odnawialne paliwa gazowe. Może być również stosowany jako zielony surowiec chemiczny.

Potencjał biomasy w zakresie łagodzenia zmian klimatu jest niepewny ze względu na dużą niepewność co do przyszłej poprawy plonów rolnych. Zależy on również od zmian w użytkowaniu gruntów, które będą miały wpływ na emisję gazów cieplarnianych.

Badania nad biomasą prowadzone są w ośmiu klastrach badawczych. Klastry te obejmują Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Japonię, Francję, Holandię i Włochy. Chińska Akademia Nauk jest największą instytucją badawczą w zakresie badań nad biomasą na świecie.

Główne surowce energetyczne z biomasy to stałe odpady komunalne, odpady drzewne, złom z papierni oraz produkty uboczne z rolnictwa. Proces konwersji różni się w zależności od ilości tlenu obecnego podczas procesu konwersji i temperatury biomasy.

Sektor bioenergii może zapewnić ważne źródła zatrudnienia w społecznościach wiejskich w gospodarkach wschodzących. Zwiększenie podaży biopaliw zmniejszy zapotrzebowanie na zagraniczną ropę naftową. Ale istnieją obawy dotyczące wpływu biomasy na środowisko, zwłaszcza jej potencjału do konkurowania z produkcją żywności.

Alternatywna energia wkracza do głównego nurtu

Przez wieki ludzie wykorzystywali siłę natury do tworzenia energii. Była ona wykorzystywana do transportu, ogrzewania i oświetlenia. Używanie odnawialnych źródeł energii może pomóc obniżyć rachunki za energię, a także może chronić środowisko.

W ciągu ostatnich kilku lat, alternatywne źródła energii stały się głównym nurtem. Jednak wciąż istnieją przeszkody, które trzeba pokonać. Ważne jest, aby wiedzieć, co zrobić, aby przyspieszyć to przejście. Na szczęście istnieje kilka sposobów, aby to zrobić.

Jednym ze sposobów jest popieranie czystej przyszłości energetycznej. Innym jest wykorzystanie środków masowego przekazu jako platformy do dotarcia ze swoim przesłaniem do społeczeństwa. Istnieje kilka ważnych czynników, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, jaki rodzaj mediów należy wykorzystać.

Jednym z najważniejszych czynników do rozważenia jest to, jak systemy mass mediów różnią się w zależności od kraju. Dobrym przykładem tego są australijskie gazety. Poświęciły one wiele uwagi energii słonecznej.

Innym ważnym czynnikiem do rozważenia jest polityka energetyczna kraju, którą dany kraj wdraża. Polityka ta może mieć bezpośredni wpływ na to, jak media opisują energię odnawialną. Krajowe media podlegają wpływom grup lobbystycznych. Wykorzystają one ten wpływ, aby nadać energii odnawialnej korzystne ramy.

Innym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę są polityczne skłonności dziennikarzy. Mogą oni mieć trudności z interesującym opisaniem energii odnawialnej, jeśli są politycznie nastawieni przeciwko niej.