Odpowiedź na pytanie czy pellet jest ekologiczny
Wyróżnione

Odpowiedź na pytanie czy pellet jest ekologiczny

Czy pellet jest ekologiczny to pytanie, na które można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. Jednym ze sposobów odpowiedzi na to pytanie jest przyjrzenie się temu, jak działają. Spalają drewno, które pomaga utrzymać światło, gdy nie ma innej formy energii odnawialnej dostępnej. Innym sposobem odpowiedzi na pytanie jest przyjrzenie się temu, że mogą one również usuwać rtęć z emisji elektrowni i oczyszczać zanieczyszczoną glebę.

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z rodzinanakredyt.pl

Biochar może oczyszczać rtęć z emisji z elektrowni i oczyścić zanieczyszczoną glebę

„Biochar” jest węglem drzewnym jak materiał wykonany przez ogrzewanie materiału organicznego w niskich temperaturach w nieobecności tlenu. Proces ten może sekwestrować miliardy ton węgla rocznie. Ma on potencjał, aby pomóc w walce ze zmianami klimatu.

Biochar jest wysoce porowatym materiałem, który może zatrzymać węgiel w ziemi przez setki lat. Może również pomóc w oczyszczeniu zanieczyszczonego powietrza. Może usuwać dwutlenek węgla z powietrza i wspierać aktywność mikrobiologiczną. Stwierdzono również, że poprawia on żyzność gleby. Biochar może również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z gleb rolnych.

Biochar może być również stosowany jako czysta alternatywa dla paliw kopalnych. Ma on potencjał, aby zastąpić węgiel i ropę w produkcji energii odnawialnej. Jest również neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Biochar może być produkowany na dużą lub małą skalę. Może być również produkowany w niedrogi sposób. Biochar może być stosowany jako dodatek do tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych.

Biochar jest produkowany z wielu różnych surowców. Może być produkowany z biomasy drzewnej, zwierzęcej i innych odpadów. Niektóre surowce są zanieczyszczone i mogą wprowadzać toksyny do gleby.

Chociaż biochar ma wiele pozytywnych aspektów, jego skuteczność można określić jedynie poprzez eksperymenty w warunkach rzeczywistych. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych jest światowym liderem w badaniach nad biocharem. Jednak wsparcie polityczne dla zwiększenia skali wykorzystania technologii biowęgla jest ryzykowne.

Chiny doświadczają szybkiej industrializacji i luźnych regulacji środowiskowych. Doświadczyły również skandali związanych z bezpieczeństwem żywności. Te problemy doprowadziły do gwałtownego wzrostu importu zbóż w ciągu ostatnich trzech lat.

Rząd chiński od kilku lat zachęca do badań nad biocharem. W 2010 r. przywódcy kraju zostali poinformowani o możliwościach produkcji biocharu. Rząd wspierał również badania nad biochem poprzez Chińską Akademię Nauk.

Jednym z największych wyzwań dla biocharu jest proces termochemicznej konwersji. Producenci biocharu muszą stworzyć zakład, który może pomieścić szeroką gamę produktów. Muszą być w stanie unowocześnić produkt biocharu i produkować węgiel aktywny do celów przemysłowych.

Ponowne zalesianie i wylesianie są ważne, aby uniknąć najgorszych koszmarów klimatycznych

Wykorzystanie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w lasach jest jednym ze sposobów, aby pomóc planecie uniknąć najgorszych koszmarów klimatycznych. Jednak rządy w dużej mierze pominęły rolę, jaką lasy odgrywają w łagodzeniu zmian klimatu.

W rzeczywistości lasy mają większy potencjał, aby pomóc w łagodzeniu zmian klimatu niż jakakolwiek inna metoda. Kilka badań wykazało, że lasy mogą pochłaniać do jednej czwartej emisji CO2. Mogą one również pomóc w zmniejszeniu suszy i zwiększeniu częstotliwości burz tropikalnych.

Jednak prawdziwą sztuką jest szybkie skalowanie tego podejścia. Aby zapewnić, że unikniemy najbardziej katastrofalnych konsekwencji zmian klimatycznych, rządy muszą ponownie docenić naturalne usługi, które zapewniają lasy. Lasy deszczowe dostarczają między innymi jedną czwartą słodkiej wody na świecie. Utrata tej wody może uniemożliwić przetrwanie miast. Podobnie może zakłócić prądy oceaniczne i rybołówstwo.

Najbardziej oczywistym sposobem na to jest ochrona lasów deszczowych. Jednak wiele krajów rozwijających się zmaga się z korupcją w rządzie i problemami z prawem własności ziemi. Głównym skutkiem jest to, że społeczności tubylcze i lokalne w dużej mierze nie są w stanie dochodzić swoich praw. Oznacza to, że często brakuje im niezbędnych środków finansowych i zasobów, aby chronić swoją ziemię.

Najlepszym sposobem ochrony lasów deszczowych jest zachęcanie do ponownego zalesiania. Korzyści z ponownego zalesiania obejmują zwiększoną produktywność i różnorodność biologiczną. Ponadto, zalesianie pomaga złagodzić zmiany klimatyczne poprzez spowolnienie ocieplenia planety. Jest to szczególnie prawdziwe w regionach tropikalnych.

Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest zaangażowanie pomocy lokalnych i rdzennych społeczności. Wiele z tych społeczności jest lepszymi zarządcami ziemi niż osoby z zewnątrz. Najważniejszą częścią całego procesu jest upewnienie się, że otrzymają one odpowiednie fundusze i środki na ochronę swojej ziemi.

Jedno z badań wykazało, że 22% węgla w lasach tropikalnych było pod zarządem społeczności. Jednak jedna trzecia tego węgla zarządzanego przez społeczność znajdowała się na obszarach, gdzie lokalna ludność nie miała prawnie uznanych praw własności. Prawo do udziału w rozwiązaniach klimatycznych na lądzie jest kluczem do ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

EPA rozważa regulację firm, które produkują i używają pelletu

Podczas administracji Trumpa, Agencja Ochrony Środowiska zaczęła rozważać regulację firm, które produkują i używają pelletu. Może to obejmować producentów paliwa peletowego, laboratoria testujące pelety oraz producentów urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym.

Pelety to kawałki plastiku o perłowym kształcie i są one budulcem wszystkiego, co plastikowe. Zostały znalezione w wyciekach w zakładach produkcyjnych oraz podczas transportu i przechowywania. Zostały również znalezione w próbkach środowiskowych z całego świata.

Granulki znaleziono w kontenerach morskich, wagonach kolejowych, zakładach petrochemicznych, a nawet na plażach w Luizjanie. Nowe badania sugerują, że ponad 230 000 ton plastikowych granulek trafia do oceanu każdego roku. Granulki znajdują się również w dzikich zwierzętach, chorując na nie.

EPA nie uregulowała firm produkujących pelety od czasu operacji Clean Sweep. Ale podjęła działania w 10 przypadkach egzekwowania Clean Water Act w ciągu ostatnich 30 lat. Agencja została nazwana „złym aktorem” przez branżową grupę handlową.

Przemysł bronił się mówiąc, że jest starannym zarządcą środowiska. Posiada szereg programów zapobiegających wyciekom. Jednak przemysł nie dostarczył konkretnych danych na temat tego, ile peletek jest uwalnianych każdego roku.

Ostateczne działanie EPA podlega kontroli sądowej. Jeśli sprzeciwiasz się ostatecznej regule, musisz złożyć petycję w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Kolumbii do 1 czerwca 2020 r. Aby zwyciężyć w sądzie, osoba zgłaszająca sprzeciw musi wykazać, że sprzeciw jest kluczowy dla wyniku reguły.

EPA podjęła kilka działań w odpowiedzi na komentarze dotyczące rozporządzenia. Rozważyła komentarze, a agencja planuje przedłożyć raport o przepisach do Comptroller General of the United States. Dokument RTC wyjaśnia decyzję agencji o kontynuowaniu działań. Dokument odnosi się również do publicznych komentarzy na temat proponowanej reguły. Dokument jest dostępny w dokumencie działania.

Producenci i laboratoria badawcze będą zobowiązane do spełnienia minimalnych wymogów dotyczących jakości i zawartości. Wymagania te zapewniają spójność w testach certyfikacyjnych paliwa peletowego i jego działaniu. Producenci muszą również przedłożyć pełne raporty z badań emisji z laboratorium akredytowanego przez EPA.